Matematiksel Semboller ve İşaretler

Matematiksel Semboller ve İşaretler:

+Artı{}Küme işareti
Eksi( )Parantez
´Çarpı%Yüzde
¸BölüÆBoş küme
=EşitÇKesişim
¹Eşit değilÈBirleşim
ºDenktirÉKapsar
<KüçüktürÌAltküme
>BüyüktürÎElemanıdır
pPi sayısıÏElemanı değildir

Matematiksel Semboller ve İşaretler

]ABAB Yarı DoğrusuA’A Kümesinin tümleyeni
EEvrensel kümes(A)A Kümesinin eleman sayısı
~Benzerdir»Benzerdir
@Eştir|x|X’in mutlak değeri
//Paraleldir^Diktir
ABAB doğrusu[AB]AB doğru parçası
[ABAB ışını!Faktöriyel
£Küçük eşittir³Büyük eşittir
Sonsuz7 bölü 8( 8’de7 )
hYükseklikKarekök
MATEMATİKSEL KISALTMALAR
EBOBen büyük ortak bölen
EKOKen küçük ortak kat
mmetre
m2metrekare
m3metreküp
br2birimkare
aar
daadekar
hahektar
Llitre
kmkilometre
cmsantimetre
mmmilimetre
mLmililitre
kgkilogram
ggram
mgmiligram
tton
hyükseklik
Rçap
ryarıçap
Vhacim
Aalan
Ssayma sayıları
Ndoğal sayılar
Ztam sayılar
Z+pozitif tam sayılar
Znegatif tam sayılar
Qrasyonel sayılar
İirrasyonel sayılar
Rreel (gerçek) sayılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir